مواجهه بازارهای جهانی با بی رغبتی خریداران فولاد

  موسسه فیتچ  در گزارشی پیش‌بینی‌ها از قیمت جهانی فولاد را بار دیگر برای سال‌جاری کاهش داد و دلیل این کاهش را نیز تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین اعلام کرد که خطر رکود را برای اقتصاد دنیا به ارمغان آورده است. فیتچ حتی پا را فراتر نهاده و معتقد است برای میان‌مدت نیز قیمت‌هاContinue reading مواجهه بازارهای جهانی با بی رغبتی خریداران فولاد