تکمیل طرح های معدنی به ارزش 3.5 میلیارد،با مشارکت بخش خصوصی

«خداداد غریب پور» افزود : جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل طرح های توسعه یا راهبری واحد های موجود که موجب واگذاری هشت محدوده و معدن در اختیار شده است. وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی امسال قرار است افزون بر ۳.۵ میلیارد دلار طرح افتتاح شود که عمده آنها مشارکت بخش خصوصی را بهContinue reading تکمیل طرح های معدنی به ارزش 3.5 میلیارد،با مشارکت بخش خصوصی