درخواست بازبینی دستور العمل اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات محصولات معدنی

درخواست بازبینی دستور العمل اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات محصولات معدنی محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در مورد اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات محصولات معدنی در نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشت: نظر به اینکه مقرر گردیده عوارض از کلیه فعالین معدنی، طبق لیست پیشنهادی معاونت معدنی اخذ گرددContinue reading درخواست بازبینی دستور العمل اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات محصولات معدنی