20 هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت فولاد آذربایجان شرقی

 آذربایجان شرقی، اولین استان در ایران است که انجمن تخصصی فولاد را به صورت استانی در کشور راه اندازی کرده و فعالیت رسمی آن از حدود سه سال پیش در قالب ۹ واحد و کارخانه تولیدی آغاز شده است.صنعت فولاد آذربایجان شرقی، به عنوان یکی از سه استان نخست ایران در تولید فولاد، سالانه ۲۰Continue reading 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت فولاد آذربایجان شرقی